Geneza Powstania

Głównym powodem utworzenia Agencji Informacji Rynku Rolnego to powiększający się problem sprzedaży produktów rolnych na rynku krajowym a także rynku zagranicznym. Obecne wahania cen płodów rolnych na terytorium RP oraz przytłaczająca ilość osób pośredniczących w ich sprzedaży skłonimy do próby rozwiązania problemu oraz utworzeniu owej Agencji.